Przedszkole nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Ogłoszenia

Nabór dzieci do Przedszkola nr 15 na rok szkolny 2019/2020

odbędzie się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową naboru

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Nabór odbywać się będzie w dniach: od 01.04.2019 godz.9.00, do 12.04.2019 godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

21.05.2019 godz 9:00 do 21.05.2019 godz 15:00Zasady naboru znajdują się na stronie internetowej Przedszkola

www.p15.miastorybnik.pl