Przedszkole nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zarządzenia Dyrektora
PDF (358 KB)

Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania
i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”Data dodania: 2016-02-25 10:03:00
Autor: Renata Jurczyk


PDF (119 KB)

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej


PDF (128 KB)

Zrządzenie nr 9/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury.Data dodania: 2017-09-20 12:15:14
Autor: Renata Jurczyk


-----------------2018----------------

PDF (122 KB)

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu zamówień publicznych


PDF (213 KB)

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie procedur zabezpieczenia mienia


PDF (554 KB)

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie procedury zarzadzania ryzykiem


PDF (281 KB)

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek


PDF (140 KB)

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie prowadzenia ewidencji skłanków majatkowych


PDF (137 KB)

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie prowadzenia procedury antysmogowej


PDF (191 KB)

Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie Regulamin premiowania AiO


-----------------2019----------------

PDF (258 KB)

Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej


PDF (180 KB)

Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie terminów rekrutacji


PDF (188 KB)

Zarządzeie nr 4/2019 w sprawie dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego


PDF (189 KB)

Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie Procedur bezpieczenstwa


PDF (449 KB)

Zarządzenie nr 7/2019  w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania składnikami majatkowymi