Przedszkole nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zarządzenia Dyrektora
PDF (358 KB)

Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania
i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”


PDF (257 KB)

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (167 KB)

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 15 w  Rybniku na rok szkolnym 2017/2018


PDF (43 KB)

ZARZĄDZENIE NR 3/ 2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (26 KB)

ZARZADZENIE NR 4/2016

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 15 w Rybniku na rok szkolnym
2016/2017Data dodania: 2016-02-25 10:03:00
Autor: Renata Jurczyk


PDF (119 KB)

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej


PDF (128 KB)

Zrządzenie nr 9/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury.Data dodania: 2017-09-20 12:15:14
Autor: Renata Jurczyk