Przedszkole nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Mienie placówki

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

LINK


Data dodania: 2020-05-13 12:04:12
Autor: Renata Jurczyk


PDF (3 784 KB)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018Data dodania: 2019-05-08 10:06:15
Autor: Renata Jurczyk


Rok rozpoczęcia działalności 01.09.1989.

  Przedszkole znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. Pomieszczenia o powierzchni 418 m² dzierżawione są od Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” i są przystosowane do zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Trzy sale zajęć są bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i atrakcyjne zabawki. Każda z nich posiada balkon umożliwiający wyjście do ogródka. Ponadto przedszkole posiada małą salę komputerową z 5 stanowiskami w której odbywają się zajęcia z informatyki w ramach innowacyjnego programu „Komputerowe ABC”

 Przedszkole wyposażone jest w instalację alarmową.

 Mienie placówki: wartość: środki trwałe w używaniu : 73 880 zł


Data dodania: 2020-05-13 12:01:19
Autor: Renata Jurczyk