Przedszkole nr 15
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Sprawozdanie finansowe za rok 2021


Data dodania: 2022-04-28 10:43:45
Autor: Elżbieta Ciwis


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

LINK


Data dodania: 2020-05-13 12:04:12
Autor: Renata JurczykData dodania: 2019-05-08 10:06:15
Autor: Renata Jurczyk


Rok rozpoczęcia działalności 01.09.1989.

  Przedszkole znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. Pomieszczenia o powierzchni 418 m² dzierżawione są od Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” i są przystosowane do zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Trzy sale zajęć są bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i atrakcyjne zabawki. Każda z nich posiada balkon umożliwiający wyjście do ogródka. Ponadto przedszkole posiada małą salę komputerową z 5 stanowiskami w której odbywają się zajęcia z informatyki w ramach innowacyjnego programu „Komputerowe ABC”

 Przedszkole wyposażone jest w instalację alarmową.

 Mienie placówki: wartość: środki trwałe w używaniu : 73 880 zł


Data dodania: 2020-05-13 12:01:19
Autor: Renata JurczykData dodania: 2021-04-29 12:19:36
Autor: Renata JurczykData dodania: 2022-01-13 13:12:28
Autor: Elżbieta Ciwis